Postęp prac w Sierpniu 2023

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Aktualizowane jest opracowania w zakresie środowiska – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;

Uszczegółowiane są rozwiązanie techncizne.