Spotkania

W dniu 20.09.2021r. w godz. 16:00-18:00 w budynku Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej przy ul. Sportowej 1 w Oławie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w związku z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”

Harmonogram

  • 02.09.2021 – 20.09.2021 – możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie https://obwodnicaolawydk94.pl/
  • 20.09.2021 w godz. 16:00-18:00 – prezentacja inwestycji, dyżury projektantów
  • 20.09.2021 – 24.09.2021 – składanie ankiet i wniosków mieszkańców

Przesyłanie ankiet

info.pl@sweco.pl – z dopiskiem „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa Obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”

Sweco Polska Sp. z o.o., ul. Bracka 28, 40-858 Katowice

Ankieta: LINK

Materiały