Kontakt

Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 43-139 Wrocław
tel. centr. 71 334 73 00, fax 71 367 17 69
e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Wykonawca

Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
tel. +48 61 864 93 00; fax +48 61 864 93 01
e-mail: info.pl@sweco.pl