Informacje o inwestycji

Nazwa projektu:

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”

Informacje ogólne

 • Budowa obwodnicy Oławy wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców miasta.
 • Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Dzięki wybudowanej obwodnicy powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km, którego celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta oraz upłynnienie ruchu do Oławskiej Podstrefy Ekonomicznej.
 • Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i Buduj” w latach 2026-2029 (termin budowy).

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna: GP
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość poboczy gruntowych: 1,5m (w tym 0,5 utwardzone)
 • nawierzchnia: bitumiczna
 • kategoria ruchu: KR5
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Docelowe parametry techniczne zostaną dobrane na podstawie m. in. analiz i prognoz ruchu.

Lokalizacja inwestycji:

 • Województwo: dolnośląskie
 • Podregiony: wrocławskie
 • Powiaty: oławski
 • Początek inwestycji: przed miastem Oława
 • Koniec inwestycji: przed miejscowością Godzikowice