Postęp prac w czerwcu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. W ramach prac projektowych trwają prace nad aktualizacją Analizy Kosztów i Korzyści oraz opracowań środowiskowych. Jednocześnie dokumentacja przygotowana jest do powtórnego posiedzenia KOPI.

Postęp prac w maju 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. W ramach prac projektowych na potrzeby opracowań ekonomicznych, trwają prace nad nową prognozy ruchu.

Postęp prac w kwietniu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. W ramach ustaleń posiedzenia KOPI wprowadzane są korekty w rozwiązaniach technicznych oraz aktualizowane i weryfikowane opracowania ekonomiczne i środowiskowe. Dokumentacja hydrogeologiczna została Zatwierdzona przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Postęp prac w marcu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. W ramach ustaleń posiedzenia KOPI wprowadzane są korekty w rozwiązaniach technicznych oraz aktualizowane i weryfikowane opracowania ekonomiczne i środowiskowe. Dokumentacja hydrogeologiczna oczekuje na Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w luty 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. W ramach ustaleń posiedzenia KOPI wprowadzane są korekty oraz weryfikowane są opracowania. Dokumentacja hydrogeologiczna oczekuje na Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w styczniu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. Dokumentacja jest korygowana zgodnie z uwagami posiedzenia KOPI. Dokumentacja hydrogeologiczna została złożona do Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w grudniu 2023

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. Dokumentacja hydrogeologiczna została złożona do Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w październiku 2023

Przekazano dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Trwa uzgadnianie opracowań środowiskowych oraz dokumentacji hydrogeologicznej.