Postęp prac w Kwietniu 2023

Trwa wprowadzanie uwag i uszczegółowianie dokumentacji po posiedzeniu ZOPI wraz z aktualizacją karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu na środowiskowo. Opracowano studium geologiczno-inżynierskie. Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim

Postęp prac w Marcu 2023

Trwa wprowadzanie uwag i uszczegółowianie dokumentacji po posiedzeniu ZOPI wraz z aktualizacją karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu na środowiskowo. Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim

Postęp prac w Lutym 2023

W ramach prowadzonych prac projektowych nad Obwodnicą Oławy, wykonano analizę oraz możliwości techniczne uciąglenia dodatkowych jezdni zarówno po stronie prawej jak i stronie lewej Obwodnicy Oławy w kontekście ruchu rowerowego. Dokonano analizy dotyczącej zgodności istniejących przejazdów kolejowych. Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim

Postęp prac w Styczniu 2023

Zakończono badania elektrooporowe na potrzeby opracowań geologicznych; Trwają prace projektowe w zakresie wprowadzania uwag i uszczegółowienia projektów w kontekście otrzymanych uwag po posiedzeniu ZOPI.

Postęp prac w Grudniu 2022

Kontynuowano roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych; W dn. 16.12.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;

Postęp prac w Listopadzie 2022

Prowadzono prace w zakresie uzgodnienia zapisów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo dla Obwodnicy Oławy; Kontynuowano roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych; Przygotowywanie dokumentacji na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;

Postęp prac w Październiku 2022

Prowadzono roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych; Przekazano opinię geotechniczną; Prowadzono prace w zakresie uzgodnienia zapisów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo dla Obwodnicy Oławy;

Postęp prac we Wrześniu 2022

Kontynuowano roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych; Rozpoczęto prace w zakresie wprowadzenia poprawek do zapisów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo dla Obwodnicy Oławy;

Postęp prac w sierpniu 2022

·     Przekazano do Zatwierdzenia Zamawiającemu cześć graficzną przebiegu projektowanej Obwodnicy Oławy; ·     Przekazano kompletny Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskowo dla Obwodnic Oławy; ·     Rozpoczęto roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych;

Postęp prac w lipcu 2022

·     Przekazano Zamawiającemu ocenę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach niniejszego Zadania; ·     Przekazano do Zatwierdzenia Zamawiającemu opracowania w zakresie obiektów inżynierskich dla projektowanej Obwodnicy Oławy; ·     Trwają prace w zakresie Raportu o oddziaływania na środowisko inwestycji;