Postęp prac w marcu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. W ramach ustaleń posiedzenia KOPI wprowadzane są korekty w rozwiązaniach technicznych oraz aktualizowane i weryfikowane opracowania ekonomiczne i środowiskowe. Dokumentacja hydrogeologiczna oczekuje na Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w luty 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. W ramach ustaleń posiedzenia KOPI wprowadzane są korekty oraz weryfikowane są opracowania. Dokumentacja hydrogeologiczna oczekuje na Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w styczniu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. Dokumentacja jest korygowana zgodnie z uwagami posiedzenia KOPI. Dokumentacja hydrogeologiczna została złożona do Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w grudniu 2023

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r. Dokumentacja hydrogeologiczna została złożona do Zatwierdzenia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Postęp prac w październiku 2023

Przekazano dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Trwa uzgadnianie opracowań środowiskowych oraz dokumentacji hydrogeologicznej.

Postęp prac w Sierpniu 2023

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Aktualizowane jest opracowania w zakresie środowiska – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia; Uszczegółowiane są rozwiązanie techncizne.

Postęp prac w Lipcu 2023

Rozpoczęto prace geologiczne na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej; Zaktualizowano opracowania w zakresie środowiska – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia; Trwa aktualizacja dokumentacji przed posiedzenie KOPI.

Postęp prac w Czerwcu 2023

Przekazano poprawioną dokumentację dla Etapu STEŚ; Przeprowadzono dodatkowe analizy zgodności podstawowych parametrów projektowanych rozwiązań geometrycznych opracowanych zgodnie z Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430, w odniesienie do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca … Czytaj dalej