Postęp prac we wrześniu 2023

Przekazano dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.