Postęp prac w Lipcu 2023

Rozpoczęto prace geologiczne na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej;

Zaktualizowano opracowania w zakresie środowiska – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;

Trwa aktualizacja dokumentacji przed posiedzenie KOPI.