Postęp prac w Maju 2023

Przekazano poprawioną dokumentację dla Etapu STEŚ;

Przeprowadzenie analizy zgodności rozwiązań projektowych w kontekście obowiązujących przepisów;

Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim