Postęp prac w Kwietniu 2023

Trwa wprowadzanie uwag i uszczegółowianie dokumentacji po posiedzeniu ZOPI wraz z aktualizacją karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu na środowiskowo.

Opracowano studium geologiczno-inżynierskie.

Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim