Postęp prac w lipcu 2022

·     Przekazano Zamawiającemu ocenę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach niniejszego Zadania;

·     Przekazano do Zatwierdzenia Zamawiającemu opracowania w zakresie obiektów inżynierskich dla projektowanej Obwodnicy Oławy;

·     Trwają prace w zakresie Raportu o oddziaływania na środowisko inwestycji;