Postęp prac w sierpniu 2022

·     Przekazano do Zatwierdzenia Zamawiającemu cześć graficzną przebiegu projektowanej Obwodnicy Oławy;

·     Przekazano kompletny Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskowo dla Obwodnic Oławy;

·     Rozpoczęto roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych;