Postęp prac w czerwcu 2022

Opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko.

Trwają prace nad uzgodnieniem Projektu robót geologicznych oraz Program badań geotechnicznych.

Trwają prace nad uszczegółowieniem rozwiązań sytuacyjno – wysokościowych projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy, z uwzględnieniem analizy dostępności do działek.