Postęp prac w maju 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko).

Trwają prace projektowane nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi z wykorzystaniem modeli 3D – projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy.