Postęp prac w kwietniu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko) wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.

Trwają prace projektowane nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi z wykorzystaniem modeli 3D – projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy.

Trwa zatwierdzanie projekt robót geologicznych oraz programu badań geotechnicznych.