Postęp prac w marcu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko).

Trwają prace projektowane nad niweletą projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy wraz z projektowaniem niwelety rowów drogowych.

Opracowano projekt robót geologicznych oraz programu badań geotechnicznych.