Postęp prac w marcu 2021

W ramach prowadzonych prac projektowych nad Obwodnicą Oławy w ciągu DK94 trwają prace projektowe w zakresie przebiegu korytarzy wariantów ww. Obwodnicy. Równocześnie wykonywana jest prognozy oraz analizy ruchu, a także opracowania z zakresu środowiska. Ponadto trwają prace nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.