Postęp prac w lutym 2021 roku

W dniu 25.02.2021 przedstawiciele Wykonawcy dokonali powtórnej wizji w terenie, w celu uzupełnienia dokumentacji fotograficznej. Ponowna wizyta była związana z toczącymi się pracami projektowymi, w wyniku których ustalone zostaną docelowe warianty obwodnicy.