Postęp prac w lipcu 2022

·     Przekazano Zamawiającemu ocenę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach niniejszego Zadania; ·     Przekazano do Zatwierdzenia Zamawiającemu opracowania w zakresie obiektów inżynierskich dla projektowanej Obwodnicy Oławy; ·     Trwają prace w zakresie Raportu o oddziaływania na środowisko inwestycji;

Postęp prac w czerwcu 2022

Opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko. Trwają prace nad uzgodnieniem Projektu robót geologicznych oraz Program badań geotechnicznych. Trwają prace nad uszczegółowieniem rozwiązań sytuacyjno – wysokościowych projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy, z uwzględnieniem analizy dostępności do działek.

Postęp prac w maju 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko). Trwają prace projektowane nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi z wykorzystaniem modeli 3D – projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy.

Postęp prac w kwietniu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko) wraz z inwentaryzacją przyrodniczą. Trwają prace projektowane nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi z wykorzystaniem modeli 3D – projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy. Trwa zatwierdzanie projekt robót geologicznych oraz programu badań geotechnicznych.

Postęp prac w marcu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko). Trwają prace projektowane nad niweletą projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy wraz z projektowaniem niwelety rowów drogowych. Opracowano projekt robót geologicznych oraz programu badań geotechnicznych.

Postęp prac w lutym 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska.Trwają prace projektowane nad niweletą projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy.Trwa opracowanie projektu robót geologicznych oraz programu badań.

Postęp prac w styczniu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w grudniu 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w listopadzie 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w październiku 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.