Postęp prac w grudniu 2020

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyła się rada techniczna z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił aktualny zakres prac oraz zaprezentował proponowany przebieg wariantów projektowanej Obwodnicy Oławy.

Postęp prac w listopadzie 2020

W dniu 28.10.2020 przedstawiciele Wykonawcy w obecności przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokonali wizji w terenie. W trakcie przedmiotowej wizji lokalnej wykonano dokumentacje fotograficzną miejsc w pobliżu których planowane są przebiegi obwodnicy miasta Oława. Ponadto w dniach 17-19.11.2020 zostały przeprowadzone pomiary ruchu pojazdów, które posłużą wykonawcy do sporządzenia analiz i prognoz ruchu, na podstawie … Czytaj dalej

Umowa na dokumentację dla obwodnicy Oławy podpisana

Dnia 14 września 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z firmą Sweco Engineering z Krakowa na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94. Obwodnica Oławy będzie jedną z siedmiu obwodnic, jakie powstaną w województwie dolnośląskim w ramach rządowego Programu 100 obwodnic na lata 2020-2030. Sweco Engineering opracuje … Czytaj dalej