Postęp prac w październiku 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Spotkanie informacyjne

W dniu 20.09.2021r. w godz.: 16:00-18:00 w budynku Oławskiego CentrumKultury Fizycznej przy ul. Sportowej 1 w Oławie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Spotkania.

Plan orientacyjny obwodnicy Oławy

W zakładce Materiały wykonawca prac projektowych zamieścił Plan orientacyjny wraz z koncepcją 5 wariantów obwodnicy Oławy. Proponowane warianty obwodnicy mogą ulec korekcie.

Postęp prac w lipcu 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w czerwcu 2021

Zakończone zostały prace nad prognozą oraz analizą ruchu, natomiast trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w maju 2021

Zakończone zostały prace nad prognozą oraz analizą ruchu, natomiast trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w kwietniu 2021

Trwa wykonywanie prognozy oraz analizy ruchu, a także opracowania z zakresu środowiska. Ponadto trwają prace nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża. ​

Postęp prac w marcu 2021

W ramach prowadzonych prac projektowych nad Obwodnicą Oławy w ciągu DK94 trwają prace projektowe w zakresie przebiegu korytarzy wariantów ww. Obwodnicy. Równocześnie wykonywana jest prognozy oraz analizy ruchu, a także opracowania z zakresu środowiska. Ponadto trwają prace nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża. ​

Postęp prac w lutym 2021 roku

W dniu 25.02.2021 przedstawiciele Wykonawcy dokonali powtórnej wizji w terenie, w celu uzupełnienia dokumentacji fotograficznej. Ponowna wizyta była związana z toczącymi się pracami projektowymi, w wyniku których ustalone zostaną docelowe warianty obwodnicy.

Zmiana nazwy wykonawcy

Dnia 04 stycznia 2021 roku spółki Sweco Consulting i Sweco Engineering połączyły się. W związku z tym działają obecnie pod nazwą Sweco Polska sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.sweco.pl/aktualnosci/aktualnosci/sweco-consulting-i-sweco-engineering-stana-sie-jedna-firma/