Postęp prac w kwietniu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko) wraz z inwentaryzacją przyrodniczą. Trwają prace projektowane nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi z wykorzystaniem modeli 3D – projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy. Trwa zatwierdzanie projekt robót geologicznych oraz programu badań geotechnicznych.

Postęp prac w marcu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska (raport o oddziaływaniu na środowisko). Trwają prace projektowane nad niweletą projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy wraz z projektowaniem niwelety rowów drogowych. Opracowano projekt robót geologicznych oraz programu badań geotechnicznych.

Postęp prac w lutym 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska.Trwają prace projektowane nad niweletą projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy.Trwa opracowanie projektu robót geologicznych oraz programu badań.

Postęp prac w styczniu 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w grudniu 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w listopadzie 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w październiku 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Spotkanie informacyjne

W dniu 20.09.2021r. w godz.: 16:00-18:00 w budynku Oławskiego CentrumKultury Fizycznej przy ul. Sportowej 1 w Oławie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Spotkania.

Plan orientacyjny obwodnicy Oławy

W zakładce Materiały wykonawca prac projektowych zamieścił Plan orientacyjny wraz z koncepcją 5 wariantów obwodnicy Oławy. Proponowane warianty obwodnicy mogą ulec korekcie.

Postęp prac w lipcu 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.