Postęp prac w czerwcu 2021

Zakończone zostały prace nad prognozą oraz analizą ruchu, natomiast trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w maju 2021

Zakończone zostały prace nad prognozą oraz analizą ruchu, natomiast trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.

Postęp prac w kwietniu 2021

Trwa wykonywanie prognozy oraz analizy ruchu, a także opracowania z zakresu środowiska. Ponadto trwają prace nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża. ​

Postęp prac w marcu 2021

W ramach prowadzonych prac projektowych nad Obwodnicą Oławy w ciągu DK94 trwają prace projektowe w zakresie przebiegu korytarzy wariantów ww. Obwodnicy. Równocześnie wykonywana jest prognozy oraz analizy ruchu, a także opracowania z zakresu środowiska. Ponadto trwają prace nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża. ​

Postęp prac w lutym 2021 roku

W dniu 25.02.2021 przedstawiciele Wykonawcy dokonali powtórnej wizji w terenie, w celu uzupełnienia dokumentacji fotograficznej. Ponowna wizyta była związana z toczącymi się pracami projektowymi, w wyniku których ustalone zostaną docelowe warianty obwodnicy.

Zmiana nazwy wykonawcy

Dnia 04 stycznia 2021 roku spółki Sweco Consulting i Sweco Engineering połączyły się. W związku z tym działają obecnie pod nazwą Sweco Polska sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.sweco.pl/aktualnosci/aktualnosci/sweco-consulting-i-sweco-engineering-stana-sie-jedna-firma/

Postęp prac w grudniu 2020

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyła się rada techniczna z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił aktualny zakres prac oraz zaprezentował proponowany przebieg wariantów projektowanej Obwodnicy Oławy.

Postęp prac w listopadzie 2020

W dniu 28.10.2020 przedstawiciele Wykonawcy w obecności przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokonali wizji w terenie. W trakcie przedmiotowej wizji lokalnej wykonano dokumentacje fotograficzną miejsc w pobliżu których planowane są przebiegi obwodnicy miasta Oława. Ponadto w dniach 17-19.11.2020 zostały przeprowadzone pomiary ruchu pojazdów, które posłużą wykonawcy do sporządzenia analiz i prognoz ruchu, na podstawie … Czytaj dalej

Umowa na dokumentację dla obwodnicy Oławy podpisana

Dnia 14 września 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z firmą Sweco Engineering z Krakowa na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94. Obwodnica Oławy będzie jedną z siedmiu obwodnic, jakie powstaną w województwie dolnośląskim w ramach rządowego Programu 100 obwodnic na lata 2020-2030. Sweco Engineering opracuje … Czytaj dalej