Postęp prac w czerwcu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r.

W ramach prac projektowych trwają prace nad aktualizacją Analizy Kosztów i Korzyści oraz opracowań środowiskowych.

Jednocześnie dokumentacja przygotowana jest do powtórnego posiedzenia KOPI.