Postęp prac w maju 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r.

W ramach prac projektowych na potrzeby opracowań ekonomicznych, trwają prace nad nową prognozy ruchu.