Postęp prac w kwietniu 2024

Dokumentacja projektowa z etapu STEŚ, została poddana ocenie na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 18.12.2023r.

W ramach ustaleń posiedzenia KOPI wprowadzane są korekty w rozwiązaniach technicznych oraz aktualizowane i weryfikowane opracowania ekonomiczne i środowiskowe.

Dokumentacja hydrogeologiczna została Zatwierdzona przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.