Postęp prac w Lutym 2023

W ramach prowadzonych prac projektowych nad Obwodnicą Oławy, wykonano analizę oraz możliwości techniczne uciąglenia dodatkowych jezdni zarówno po stronie prawej jak i stronie lewej Obwodnicy Oławy w kontekście ruchu rowerowego.

Dokonano analizy dotyczącej zgodności istniejących przejazdów kolejowych. Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim