Postęp prac w Styczniu 2023

Zakończono badania elektrooporowe na potrzeby opracowań geologicznych;

Trwają prace projektowe w zakresie wprowadzania uwag i uszczegółowienia projektów w kontekście otrzymanych uwag po posiedzeniu ZOPI.