Postęp prac w Październiku 2022

  • Prowadzono roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych;
  • Przekazano opinię geotechniczną;
  • Prowadzono prace w zakresie uzgodnienia zapisów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo dla Obwodnicy Oławy;