Postęp prac w Listopadzie 2022

  • Prowadzono prace w zakresie uzgodnienia zapisów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo dla Obwodnicy Oławy;
  • Kontynuowano roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych;
  • Przygotowywanie dokumentacji na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;