Postęp prac w Grudniu 2022

  • Kontynuowano roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych;
  • W dn. 16.12.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;