Postęp prac w lutym 2022

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska.
Trwają prace projektowane nad niweletą projektowanych wariantów Obwodnicy Oławy.
Trwa opracowanie projektu robót geologicznych oraz programu badań.