Postęp prac w grudniu 2021

Trwają prace nad opracowaniami z zakresu środowiska oraz nad projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych podłoża.