Postęp prac w grudniu 2020

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyła się rada techniczna z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił aktualny zakres prac oraz zaprezentował proponowany przebieg wariantów projektowanej Obwodnicy Oławy.