Postęp prac w listopadzie 2020

W dniu 28.10.2020 przedstawiciele Wykonawcy w obecności przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokonali wizji w terenie.

W trakcie przedmiotowej wizji lokalnej wykonano dokumentacje fotograficzną miejsc w pobliżu których planowane są przebiegi obwodnicy miasta Oława.

Ponadto w dniach 17-19.11.2020 zostały przeprowadzone pomiary ruchu pojazdów, które posłużą wykonawcy do sporządzenia analiz i prognoz ruchu, na podstawie których możliwe będzie dobranie docelowych parametrów technicznych projektowanej Obwodnicy Oławy.